PROF. DR.TUNCER ASUNAKUTLU

         Prof.Dr.Tuncer Asunakutlu

 

 

 

 

 

1967 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. 1991 yılında AIESEC aracılığıyla ve 1994 yılında DAAD bursu ile Almanya’da bulundu. 1995 yılında DAAD bursu ile Almanya’da Hamburg Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Konrad Adenauer Vakfı Bursu ile Universitaet Hamburg Institut für Versicherungsbetriebslehre’de Prof.Dr.Walter Karten danışmanlığında Dokuz Eylül Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü’nde başladığı doktora çalışmalarını tamamladı ve hazırladığı tez ile 1997 yılında bilim doktoru ünvanı aldı. Hamburg Üniversitesi’nde bulunduğu süre içerisinde Deutsch-Türkisch Interessen Gemeinschaft üyeliğinde bulundu. 1998 yılında Türkiye’ye döndü ve Yardımcı Doçent ünvanı ile Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde göreve başladı. 2001-2003 yılları arasında Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2005 yılında Yönetim ve Organizasyon alanında Doçent ünvanı aldı. Bölgesel kalkınma projeleri bağlamında Avrupa Birliği’nde Assessor (Proje değerlendiricisi) olarak görev yaptı.

 

2003-2007 yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak görev yapan Prof.Dr Tuncer Asunakutlu, Dünya Bankası desteği ile Sağlık Sektöründe Kalite konusunda proje yönetti. 4 yıllık Bakan Danışmanlığı süresince Sağlık Bakanlığı Kalite Birimi’nin kurulmasında, Sağlık Akreditasyon çalışmaları ve JCI ile ilişkilerde, Devlet hastanelerinin SSK hastaneleri ile birleşmesi sürecinde, Sağlık Bakanlığı MIS sisteminin geliştirilmesi ve Merkez teşkilatın yeniden yapılandırılması sürecinde görev almıştır. Sağlık alanında akademik çalışmaları ve uygulama sürecinde deneyimleri bulunmaktadır.

 

2011 yılında Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı’nda Profesörlük kadrosuna atanan Asunakutlu, Muğla Üniversitesi’nde 2010-2012 yılları arasında “Genel Sekreterlik” ve 2012- 2014 yılları arasında “Rektör Yardımcılığı” görevlerini yürütmüştür. Ayrıca Muğla Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Kurucu Müdürlüğü, Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Vekilliği, Datça MYO Müdürlüğü, Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü ve ÖSYM Muğla İl Sınav Yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur. 2014 yılından beri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde görev yapmaktadır ve halen İşletme Fakültesinde Dekanlığı görevini yürütmektedir. İki kitabı ve çeşitli akademik dergilerde ulusal ve uluslararası bilimsel yayınları bulunmaktadır. Kaynak dilleri “Almanca” ve “İngilizce” olan Prof.Dr.Tuncer Asunakutlu’nun kariyeri sürecinde üstlendiği görev ve sorumluluklar arasında;

 

Dünya Bankası Proje Yöneticiliği,

 

Avrupa Birliği Proje Değerlendiriciliği,

 

Kosgeb Proje Değerlendiriciliği,

 

42 ilde Valilikler, Özel İdareler, Belediyeler ile Üniversitelerde Yöneticiler için düzenlenen “Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi” ve “Liderlik” konularında eğitimler,

 

TRT Anadolu, TRT Belgesel, Kanal 35 kanallarında “Kariyer Yönetimi” konularında televizyon programları,

 

USA Purdue University,

 

Freie Universiteat Berlin,

 

Universiti Teknologi Mara Malezya’da doktora sonrası akademik çalışmalar kapsamında yürütülen projeler,

 

Vizyon eğitimleri, çeşitli kurumlarda “Stratejik Yönetim” çalışmaları.

 

Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya, Bulgaristan Ukrayna, Kırgızistan, Danimarka gibi ülkelerde çeşitli bilimsel proje çalışmaları ve resmi görevler yer almaktadır.

 

EĞİTİM ÇALIŞMALARINDAN BAZILARI

 

“Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi”

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

Samsun Büyükşehir Belediyesi                                                                   

Trabzon Belediyesi        

Trabzon Valiliği  

Van Valiliği

Muş Valiliği 

Rize Valiliği 

Sivas Valiliği 

Denizli Valiliği 

Kahramanmaraş Valiliği 

Mardin Valiliği 

Şanlıurfa Valiliği

Mersin Valiliği 

Balıkesir Valiliği 

Çorum Valiliği 

Adana Valiliği  

  ”Liderlik”   

 

TURKSAT

TÜBİTAK        

Ankara Kalkınma Ajansı      

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı      

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Girişimcilik Programı  

”Toplam Kalite Yönetimi”  

 

TSK Muğla Jandarma Komutanlığı

 ”Etkili İletişim Teknikleri”  

 

T.C. Turizm Bakanlığı

T.C. Orman Bakanlığı

Muğla Valiliği 

Muğla Sosyal Güvenlik Kurumu 

Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi        

Muğla İl Müftülüğü  

”Modern Yönetim Uygulamaları” 

 

Muğla Üniversitesi  

”Toplantı Yönetim Teknikleri’’

 

T.C. Sağlık Bakanlığı (Beyin Fırtınası Pareto Analizi  Ishikawa Diyagramı)

 ”Türkiye Ukrayna Ekonomik İlişkiler”  

 

KÜGEM İzmir  

”AB Proje Hazırlama ve Değerlendirme Eğitimi”  

 

KAV Antalya